นิสัยการกระทำ

การปฏิบัติของมนุษย์ เป็นอาการแสดงโต้ตอบต่อสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเรื่องราวต่างๆ

พฤติกรรมพวกนั้นอาจจะมองเห็นหรือมองได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใดหรือเปลี่ยนไปจากปกติจากเดิมยังไง

ตัวอย่างเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้มีการเกิดการกระทำที่เกิดจากคนพวกเรานั้นบางครั้งอาจจะมาจากแรงกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นภายในก็ได้นั้นเองสาเหตุของตัวกระตุ้นต่างๆมีล้นหลามทั้งยังสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นด้านจิตใจ ในใจแล้วก็ข้างนอกเรามาสารถไตร่ตรองได้จากเพื่อนพ้องรอบตัวหรือคนใกล้ตัวคนภายในครอบครัวหรือเพื่อนเกลอข้างบ้านก็ได้

ตัวกระตุ้นด้านในเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดจากด้านกายภาพ อาทิเช่น ความอ่อนแรง ความหิว สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นภายในนั้นจะส่งผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นตัวกระตุ้นภายในก็จะลดลง ตัวกระตุ้นข้างนอกจากทางสังคมก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆตามมา

ตัวกระตุ้นภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆด้านสังคมที่ได้แลเห็นได้สัมผัส สิ่งเร้าที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นพอใจพึงพอใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ดังเช่น คำกล่าวชม การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ประสงค์ดัดแปลงในชีวิต

ขั้นตอนการเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และจากนั้นก็บริจาค อาหาร น้ำ ข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงชีพ

เสริมแรงด้านสังคมเป็นต้นว่าการยกย่องชมเชยผู้อื่นการเยินยอ การยอมจำนนรับ

พฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นถูกใจส่งผลต่อนิสัยและความประพฤติปฏิบัติของเราอย่างใหญ่โต มันเป็นสิ่งที่เรานั้นจำเป็นที่จะทำความเข้าใจให้มากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอะไร หลายคราที่มันส่งผลเสียต่อเรา ส่วนความประพฤติต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบตัวเราจะมีผลให้เรารู้ว่าเราคิดยังไงกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะปฏิบัติตามหรือเอาอย่างผู้คนเหล่านั้นก็คือเราประทับใจในบางสิ่งบางอย่าง การที่เราจะเอาอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีลักษณะอาการหัวเราะแปลกๆมีคำบอกเล่าแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของการกระทำที่ถูกเอาอย่างกับความเป็นจริงเราจะแลเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่เราจะเลียนแบบกันหรือเอาอย่างกัน เรื่องกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ความประพฤติปฏิบัติสิ่งกลุ่มนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความรู้สึกนึกคิดไหนที่ดีเราก็เห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากได้ทำต้องการจะรู้มากขึ้น

Author: Jessie Peck